Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úřad pro ochranu osobních údajů k rodným číslům vs. volební zákon

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz
*UOOUX006MI6Z*                                                 Čj. UOOU-03265/14-2

Praha 15. dubna 2014
Dotaz ve věci vyžadování rodného čísla dle volebního zákona do Parlamentu České republiky – odpověď
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. března 2014 Váš dotaz ve věci vyžadování rodného čísla dle ustanovení § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu České republiky“). K této věci Vám sdělujeme:
K části Vašeho dotazu uvedeného ve Vašem podání Úřadu, v němž vyjadřujete názor, že zákon o volbách do Parlamentu České republiky a zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, (potažmo zákonodárce) přikládají různou váhu různým volbám, nepřísluší Úřadu se vyjadřovat, neboť se nejedná o působnost mu svěřenou ustanovením § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
Ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“) stanoví, že Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem. Ustanovením § 12 odst. 1 písm. l) kompetenčního zákona je působnost pro volby do zastupitelstev, územní samosprávy, do Parlamentu České republiky a volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky svěřena Ministerstvu vnitra. Proto se v této věci na toto ministerstvo můžete obrátit.
Ohledně rodného čísla uvádíme, že ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) stanoví, že rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem (dále jen „nakládat s rodným číslem“) výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (dále jen „nositel rodného čísla“), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v ustanovení § 13c zákona o evidenci obyvatel. V ustanovení § 13c odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o evidenci obyvatel je stanoveno, že rodná čísla lze využívat jen, jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývajících z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí, dále stanoví-li tak zvláštní zákon, anebo se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

Nositelem rodného čísla je podle ustanovení § 13 odst. 9 zákona o evidenci obyvatel fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno.
Dle ustanovení § 61 odst. 2 písm. d) zákona o volbách do Parlamentu České republiky k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
Rodné číslo je tedy v daném případě využíváno podle ustanovení § 13c odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel, neboť tak stanoví zvláštní zákon, jímž je zákon o volbách do Parlamentu České republiky.
Pokud jde o zákon o ochraně osobních údajů, jedná se o zpracování prováděné správcem, které je nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Tato právní povinnost je stanovena ustanovením § 61 odst. 2 písm. d) zákona o volbách do Parlamentu České republiky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář